Informuojame, kad Pietų Lietuvos partizanų srities vadavietės ir PLPS vado Sergijaus Staniškio-Lito, Vilties žūties vietos (unikalus kodas 38832), Prienų rajono sav., Prienų sen., Naravų k., individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas registruoti Kultūros vertybių registre.
Visi duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija