Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų miesto bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T3-24 „Dėl Prienų miesto bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61146, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Prienų miesto plano koregavimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Prienų miesto bendrojo plano koregavimo“ ir priedas.