Gruodžio 22 dieną Prienų rajono savivaldybėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp naujai steigiamo Prienų sveikatos centro veikloje dalyvausiančių dešimties sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų.
Savivaldybės taryba gruodžio 21 dieną pritarė funkcinio bendradarbiavimo būdu veikiančio Sveikatos centro kūrimui. Prie steigiamo centro jungiasi ne tik rajono savivaldybės įstaigos, bet ir privatūs sveikatos centrai. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė ir centro veikloje dalyvaus: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Prienų ligoninė, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ „Veiveriečių sveikata“, UAB „InMediCa“, UAB „Vita simplex“, VšĮ „Ante diem“. Centro dalyviai įsipareigoja bendradarbiauti gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinant, kad pacientai gautų visas medicinos paslaugas.
Kuriant Sveikatos centrą struktūrinių įstaigų pokyčių nebus, todėl bendrai sutarta, kad centrą koordinuos Prienų ligoninė.Sveikatos centro paslaugos bus teikiamos pagal 5 metų laikotarpiui sudarytą bendradarbiavimo sutartį.
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas tikisi, kad Sveikatos centro įkūrimas pagerins medicinos paslaugų kokybę ir operatyvumą, gyventojams taps paprasčiau patekti pas reikiamą specialistą, bus lengviau užtikrinti visas gydymo paslaugas, mažės specialistų trūkumo problema, atsiras papildomų galimybių atnaujinti medicinos įrangą Prienų rajono gydymo įstaigose. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavusios vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė kvietė Sveikatos centro dalyvius palaikyti glaudžius ryšius, komunikuoti, dalintis rūpesčiais, kadangi centro kūrimas yra papildoma sveikatos paslaugų organizavimo forma ir praktikos nėra, reikės pasitelkti kantrybę, kūrybiškumą ir visiems kartu stebėti centro efektyvumą, tobulintinas sritis, jog bendradarbiavimas vyktų sklandžiai.
Sveikatos centro funkcijos įsigalioja ir centras pradeda veikti nuo sutarties pasirašymo dienos.

Prienų rajono savivaldybės informacija