Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nustatyta tvarka 2023 m. parengtas tęstinis Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių (NAPK) triukšmo prevencijos veiksmų planas 2024-2028 m. (projektas). NAPK (858,36 km) – valstybinės reikšmės kelių ruožai, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 mln. transporto priemonių ir kurie nepatenka į Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus aglomeracijų teritorijas.

Informacinis pranesimas NAPK TPVP