Gruodžio 6 d. vyko Prienų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) posėdis, kuriame pristatyti atnaujintos sudėties ESOC nariai, susipažinta su pasikeitusiais teisės aktais, reglamentuojančiais ESOC veiklą bei krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą. Pristatyta situacija dėl sergamumo įvairiomis užkrečiamomis ligomis rajone, prevencinių priemonių ir rekomendacijų sveikatos, ugdymo bei kitose įstaigose. Aptartas algoritmas, kuriuo vadovaujantis Savivaldybės įstaigos turi reaguoti į pranešimus apie grėsmes, įvertinta būtinybė atnaujinti ekstremaliuosius situacijų valdymo planus.

Gruodžio 11 d. įvyko konkursas Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti, kurį laimėjo šioje mokykloje dirbantis anglų k. mokytojas metodininkas Ramūnas Makaveckas.

Gruodžio mėn. vyko suplanuoti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos rajoniniai renginiai: Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija gruodžio 5 d. organizavo kūrybines dirbtuves „Knygiukas“, o gruodžio 20 d. – mokytojų kūrybinį sambūrį, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla gruodžio 7 d. surengė edukacinę popietę „Aš tarp kitų…“, Prienų „Žiburio“ gimnazija gruodžio 12 d. visų rajono mokyklų komandas pakvietė į jau antrąją profesinę diskusiją.

Gruodžio 14 d. Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas sukvietė Prienų krašto verslininkus, įmonių, įstaigų vadovus į tradicinį Padėkos vakarą, skirtą padėkoti už Prienų krašto garsinimą, iniciatyvas, įgyvendinamas idėjas, bendradarbiavimą su Savivaldybe. Padėkos vakaro metu buvo įteikti Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai lietuviškus, aukštos kokybės produktus, išskirtines paslaugas sukūrusiems, svarbius projektus įgyvendinusiems verslininkams. Prienų rajono savivaldybės mero padėkomis ir prizais apdovanoti verslo atstovai, prisidedantys prie Prienų krašto augimo.

Gruodžio mėn. paskirstyta parama Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Paramą gavo 9 ūkio subjektai, jiems iš viso paskirta 16764,73 Eur.

Gruodžio 20 d. vyko tradicinis prieššventinis Savivaldybės vadovų ir rajono neįgaliųjų organizacijų bei skyrių pirmininkų susitikimas, skirtas prisiminti besibaigiančius metus ir padėkoti pirmininkams už nuveiktus darbus ir bendruomenės telkimą.

Gruodžio mėn. pateiktas projekto ,,Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Prienų rajono savivaldybėje“ galutinis mokėjimo prašymas ir gauta 15 556,08 Eur dotacija iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos. Projekto metu iš gyventojų buvo surinkta 72,98 t namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų. Surinktos atliekos buvo transportuojamos į Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro inertinių atliekų apdorojimo aikštelę.

Gruodžio 21 d. įvyko paskutinis šių metų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstytas 21 klausimas. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano pakeitimai, patikslintas 2023 metų biudžetas, pritarta Prienų globos namų maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniams normatyvams. Taryboje pristatytas sprendimo projektas dėl funkcinio bendradarbiavimo būdu veikiančio Sveikatos centro savivaldybėje steigimo.

Visą gruodžio mėn. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje vyko Lietuvos mokyklų žaidynės, kuriose skirtingose sporto šakose rungėsi mokiniai iš viso rajono.

Gruodžio 22 d. Prienų rajono savivaldybėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp naujai steigiamo Prienų sveikatos centro veikloje dalyvausiančių dešimties sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų. Centro dalyviai įsipareigojo bendradarbiauti gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinant, kad pacientai gautų visas medicinos paslaugas.

Gruodžio mėn. rengti Prienų rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano ir 2024 metų biudžeto projektai.

Gruodžio 22 d. paskelbta informacija apie numatomą rengti Prienų miesto bendrojo plano koregavimą.

Prienų rajono savivaldybės informacija