Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023-08-31 sprendimas Nr. T3-216 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nustatytą rinkliavą už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra, galiojančią Prienų rajono savivaldybės teritorijoje (1 Eur už suteiktą vieną nakvynę), apgyvendinimo paslaugų teikėjai turės sumokėti pagal užpildytą Deklaraciją 1 kartą į ketvirtį. Deklaracija turi būti pateikta ir vietinė rinkliava sumokėta mokestiniam laikotarpiui pasibaigus per 15 kalendorinių dienų.

Susipažinti su teisės aktu galima čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cc53dc04bb811ee9de9e7e0fd363afc