Laimėjus skelbtus konkursus, nuo 2024 m. sausio 2 d. Prienų visuomenės sveikatos biurui vadovauja Asta Gataveckienė, Skriaudžių pagrindinei mokyklai – Ramūnas Makaveckas. Abu vadovai yra dirbę šiose įstaigose ir anksčiau: A. Gataveckienė – visuomenės sveikatos specialiste (vėliau Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriuje vyriausiąja specialiste), R. Makaveckas – anglų kalbos mokytoju.
Naujuosius įstaigų direktorius aplankė ir pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekaukas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta. Jie palinkėjo vadovams sveikatos, energijos, gero mikroklimato kolektyvuose ir sėkmingo darbo, įgyvendinant idėjas bei užsibrėžtus tikslus.

Prienų rajono savivaldybės informacija