Sausio 10 d. surengta pirmoji naujaisiais metais Prienų rajono savivaldybės vadovų spaudos konferencija, kurioje dalyvavo meras A. Vaicekauskas su komanda, laikraščių „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“ ir portalo kvitrina.com atstovai.
Spaudos konferencijoje diskutuota apie aktualijas bei naujojo finansinio laikotarpio investicijas. Spaudos atstovai domėjosi planuojamais infrastruktūriniais projektais, biudžeto planavimo, veiksmų, užkertant kelią įvairioms ne karinio pobūdžio ekstremaliosioms situacijoms, valstybinės žemės perdavimo savivaldybei, Negalios reformos, buvusio DOSAAF turto Pociūnuose likimo, šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelės Prienuose įrengimo galimybių, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ renovacijos ir kitais klausimais.
Kaip pažymėjo Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, pernai savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas puikiai, o geras pajamų surinkimas padėjo subalansuoti šių metų biudžetą. Šiais metais yra planuojama nemažai svarbių infrastruktūrinių projektų, kurie bus įgyvendinti ES fondų ir biudžeto lėšomis, tačiau jų įgyvendinimo laikotarpis ne vieneri metai. Tarp tokių projektų – Prienų PSPC pastato Revuonos g. rekonstrukcija, bendrojo plano dėl kelio Kaunas–Alytus rekonstrukcijos koregavimas, l.-d. „Gintarėlis“ atnaujinimas (vidaus atnaujinimo darbai prasidės dar šiemet, o išorei apšiltinti bus ieškoma europinių fondų lėšų), seniūnijų, mokyklų fasadų atnaujinimas, mokyklų ugdymo kokybės gerinimas ir ugdymo erdvių sutvarkymas, „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas (viename iš „Žiburio“ gimnazijos pastatų bus įrengtos 4 laboratorijos, kuriomis galės naudotis visų rajono mokyklų mokiniai), turizmo funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas, kuriam suplanuota beveik 9 mln. eurų (tai ir tako nuo Kęstučio paminklo iki Paukščių stebėjimo aikštelės prie Bagrėno kalno įrengimas, ir kitų turistinių objektų, tokių kaip prieigų prie piliakalnių, sutvarkymas), taip pat atviros jaunimo erdvės plėtra, socialinių paslaugų plėtra, komunalinių atliekų tvarkymas, aplinkos oro monitoringo programos įgyvendinimas, vandentiekio plėtra (numatyta apie 7 mln. eurų, iš jų 50 proc. Savivaldybės prisidėjimas) ir kt. Be kita ko, Savivaldybė, siekdama toliau kurti viešąją infrastruktūrą ir pritraukti į kraštą verslo investicijas, planuoja atlikti Prienų miesto bendrojo plano korektūras.
Vicemerė L. Jančiukienė pristatė Negalios reformą, kurios pagrindinė naujovė – nustatant negalią vertinti ne tik medicininius, bet ir socialinius kriterijus (aplinkos, informacijos gavimo kliūtis, galimybes mokytis, dirbti) ir skirti dalyvumą skatinančias paslaugas, jas organizuoti, kontroliuojant jų teikimą. Naujovė ir ta, kad pagalba bus teikiama vieno langelio principu, o asmeniui su negalia padės atvejo vadybininkas.
Administracijos direktorė J. Mickevičienė papasakojo apie ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas priemones, kurios būtų taikomos reaguojant į tam tikras ekstremalias situacijas.
Vicemerė J. Zailskienė atsakė į spaudos atstovų klausimus dėl buvusio „Revuonos“ viešbučio bei DOSAAF pastato šalia LDK Kęstučio paminklo įveiklinimo, taip pat pristatė žemės valdymo pokyčius. Anot vicemerės, minėtus pastatus įsigiję verslininkai pamažu vykdo suplanuotas procedūras, tačiau ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. Tikimasi, kad galbūt pavyks su verslo pagalba įveiklinti ir viešąją erdvę Nemuno pakrantėje prie Greimų tilto.
Vicemerė paminėjo, kad žemėtvarkos reformos metu Savivaldybei patikėjimo teise perduota apie 242 ha ploto valstybinės žemės įvairiose seniūnijose, tad darbo bus daug. Tiesa, Savivaldybei perėmus žemėtvarkos funkciją papildomai skirti 2 specialistų etatai, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat su spaudos atstovais J. Zailskienė pasidalino ir ambicingais perspektyviniais Savivaldybės tikslais kultūros srityje – Prienams siekti Lietuvos kultūros sostinės, o Veiveriams – Mažosios kultūros sostinės vardų.

Prienų r. savivaldybės informacija