Prienų rajono savivaldybės administracijos užsakymu Balbieriškio parke atliktas saugotinų medžių, kurie dėl blogos būklės gali būti pavojingi lankytojams, automobiliams, pastatams, dendrologinis būklės vertinimas.

Vertinimas atliktas aktyviausiai lankomos, augantiems prie kelio, tako, pastato saugotiniems medžiams, kurie dėl blogos būklės gali būti pavojingi lankytojams, automobiliams, pastatui. Įvertinta 91 medis (su 100 liemenimis), priklausantis 5 rūšims. Iš vertintų medžių, 70 būklė yra nepatenkinama ar bloga.

Atsižvelgiant į išvadą, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sprendimu, išduotas leidimas kirsti medžius. Vėliau planuojama parke pasodinti jaunų medelių.

Su vertinimo išvada galima susipažinti ČIA:

Prienų r. savivaldybės informacija