Sausio 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko tyrimo„Savivaldybių kultūros indeksas 2022“ (kuris buvo pristatytas savivaldybėms dar 2023 m. pabaigoje)rodiklių aptarimas su rajono kultūros darbuotojais bei diskusija, kurią moderavo Prienų rajono savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė ir Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas negalėjo dalyvauti renginyje, tačiau nuoširdžius linkėjimus nuo jo perdavė vicemerė J. Zailskienė. Ji padėkojo kultūros darbuotojams už puikų darbą praėjusiais metais, pabrėždama, kad visas kultūros sektorius – muziejus ir jo padaliniai, kultūros centrai, bibliotekos – pasiekė dar aukštesnį renginių kokybės ir įvairovės lygį. Ir šiais metais vicemerė linkėjo ambicingų tikslų, iš kurių trys nuskambėjo jau ne pirmą kartą, tai: iki 2030 m. Prienams siekti Lietuvos kultūros sostinės, o Veiveriams – Mažosios kultūros sostinės vardo, taip pat siekti, kad kultūrinis turizmo maršrutas „Justino Marcinkevičiaus keliu“ taptų regioniniu kultūrinio turizmo, o vėliau ir Lietuvos kultūrinio turizmo maršrutu.

Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis pristatė tyrimą „Savivaldybių kultūros indeksas 2022“. Tyrimo, kurio metu palygintos visos Lietuvos savivaldybės, subindeksą sudarė kultūros organizacijos, kūrėjai, kultūros makroekonomika, finansavimas kultūrai, dalyvavimas kultūroje ir socialinis kapitalas, kultūros paveldas, pokyčių grupė. Bendrame tyrimo kontekste Prienų r. savivaldybė pagal visus rodiklius tarp 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 21-ąją vietą.

Kartu su rajono kultūros įstaigų vadovais ir darbuotojais buvo aptarti šio tyrimo rodikliai, diskutuota apie tobulintinas mūsų savivaldybės kultūrinės veiklos sritis. Siūlyta didinti kultūros prieinamumą, meno kolektyvų kiekį, ieškoti naujų būdų ir formų, kad į kultūrinę veiklą būtų įtrauka kuo daugiau gyventojų, rajone gyvenančių menininkų, organizuoti menininkų kūrybines rezidencijas, populiarinti tradicinius ir netradicinius menus, aktyviau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Diskutuojant kilo daug minčių ir idėjų, kurių pagrindu pasiūlyta kurti idėjų banką bei darbo grupę, kurioje visos idėjos būtų išgrynintos bei numatytos tolesnės rajono kultūros vystymo kryptys.

Su tyrimo rezultatais galite susipažinti https://www.kulturostyrimai.lt/…/savivaldybiu-kulturos…/

Prienų r. savivaldybės informacija