Sausio 18 d. vykusiame pirmajame šiais metais Savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarime aptarti vandentvarkos vystymo, kelių priežiūros, šių metų biudžeto planavimo, socialiniai bei kiti klausimai.

Meras trumpai pristatė, kokie pokyčiai numatyti šių metų savivaldybės biudžete, kuris, palyginti su ankstesniais metais, suplanuotas didesnis, todėl ir lėšų įvairioms programoms numatyta daugiau. Apie 3,7 mln. eurų planuojama prisidėti prie ES fondų lėšomis finansuojamų vandentvarkos plėtros projektų, kurių bendra vertė apie 7 mln. eurų. Iš viso Savivaldybė planuoja prisidėti prie europinių projektų – apie 9 mln. eurų. Tačiau bus ir kitų kvietimų teikti paraiškas savivaldybei tinkamiems projektams, prie kurių taip pat reikės finansinės Savivaldybės dalies.

Meras A. Vaicekauskas ir vicemerė J. Zailskienė ragino seniūnus aktyviai bendrauti su gyventojais, konsultuoti, bendradarbiauti su UAB „Prienų vandenys“ ir tarpininkauti pasirašant su gyventojais preliminariąsias sutartis, kadangi neturėdama preliminarių sutarčių įmonė gali negauti finansavimo. Taip pat paprašyta paskatinti buitinių nuotekų valymo įrenginius turinčius gyventojus prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų, kadangi nuo šių metų aplinkosauginiai reikalavimai valymo įrenginių priežiūrai yra griežtesni.

Anot vadovų, daugiau lėšų numatyta ir kelių remontui (šiemet vien tik iš biudžeto suplanuota 900 tūkst. eurų, pernai – 0,5 mln. eurų), padidinta kaimo rėmimo programa, finansavimas seniūnijų šventiniams renginiams, taip pat šiais metais suplanuotas Stakliškių ir Jiezno seniūnijų administracinių pastatų apšiltinimo projektų parengimas (darbai prasidėtų dar kitais metais). Palaipsniui bus atnaujinami visų seniūnijų administraciniai pastatai.

Pasitarime aptartas socialinių būstų priežiūros klausimas ir seniūnų bendradarbiavimas su seniūnijų socialiniais darbuotojais, skiriant didesnį dėmesį tam, kaip prižiūrimi socialiniai būstai, ar juose gyvena tame būste registruoti asmenys. Pasak Administracijos direktorės J. Mickevičienės, tokia kontrolė reikalinga, nes neretai socialiniai būstai yra apleidžiami, nuniokojami. Tokiais atvejais gyventojus tenka perspėti, duodamas terminas, per kurį privalu sutvarkyti socialinį būstą, o to nepadarius, būstas perduodamas kitiems jo laukiantiems gyventojams.

Gyventojų aptarnavimo kokybė – nuolat akcentuojama pasitarimų tiek su seniūnais, tiek su specialistais ar įmonių vadovais tema. Vadovai prašė seniūnų siekti kokybiško gyventojų aptarnavimo, įsiklausyti į kiekvieno žmogaus problemas ir stengtis pagal galimybes padėti.

Prienų r. savivaldybės informacija