Sausio 19 dieną, penktadienį, vyko Prienų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ šventė, kurios metu tradiciškai buvo pagerbti 2023-iaisiais gražių ir prasmingų darbų nuveikę žmonės.
Prienų rajono savivaldybė už Prienų vardo garsinimą apdovanojo Meninio lavinimo studijos „Ramunėlė“ vadovę ir įkūrėją Ramunę Liutvynskienę. Nominaciją įteikė Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras dėkojo vadovei už aktyvią ir produktyvią veiklą ne tik rajone, bet ir už jo ribų, muzikinės kultūros sklaidą ir tradicijų puoselėjimą, dainas, papuošiančias kiekvieną miesto šventę ar kultūrinį renginį. Linkėjo ir toliau garsinti Prienų kraštą savo pasiekimais, kūryba ir įkvepiančiais pasirodymais.
Meninio lavinimo studija „Ramunėlė“ pernai atšventė 10 metų jubiliejų. Gausiame apie 60 mokinių kolektyve įvairaus amžiaus vaikai – nuo 2 metukų mažylių iki 19 metų jaunuolių. Kolektyvai ir solistai yra aktyvūs, mylintys muziką, šokį, tad kiekvienais metais dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje – ir visuomet grįžta su aukštais apdovanojimais.
Per vadovavimo Meninio lavinimo studijai dešimtmetį R. Liutvynskienė atrado, padėjo atsiskleisti ir išugdė ne vieną jaunąjį talentą, einantį muzikos keliu iki šiol. Vaikai labai myli kūrybingą, linksmą, nuoširdžią ir savo darbui pasišventusią vadovę, kuri neskaičiuoja savo laiko, vakarų ir savaitgalių repeticijoms bei pasirodymams.
Šiais metais Ramunė priėmė dar vieną iššūkį – dalyvauti LNK televizijos muzikiniame projekte „Lietuvos balsas. Kartos“ kartu su dukterėčia Sofija Kazlauskaite.
Savivaldybės meras pasveikino ir laikraščio „Gyvenimas“ redaktorę Ramutę Šimukauskaitę bei visą kolektyvą, padėkodamas už ilgametį vertybinių tradicijų puoselėjimą ir palinkėdamas sėkmės, neišsenkančios kūrybinės energijos ir ilgų gyvavimo metų spaudos leidiniui.
Šventiniame renginyje apdovanotas būrys Prienų rajono atstovų, kurių darbai puošia kraštą ir prisideda prie savivaldybės bendrų veiklos rezultatų.
„Metų žmogumi“ išrinktas Prienų Jėzaus Kristaus Apsireiškimo ir Naujosios Ūtos Šv. Vincento parapijų klebonas, Prienų dekanato dekanas, teologijos licenciatas Vaidotas Labašauskas.
„Metų projekto“ rinkimuose „Gyvenimo“ skaitytojai Prienų rajono savivaldybėje aktyviausiai balsavo už paminklinės skulptūros, skirtos Stakliškių krašto partizanams ir jų rėmėjams atminti, idėją.
Sveikiname visus laureatus ir nominantus!

Prienų rajono savivaldybės informacija