Sausio 20 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko renginys, kuriame dalyvavo gausus būrys rajono bendruomenių, asociacijų, sporto klubų bei Savivaldybės atstovų. Tradicinis renginys – gera proga organizacijoms pristatyti save bei 2023 metais vykdytą ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotą veiklą, įgyvendintus projektus, pasisemti naujų idėjų ir galbūt užmegzti partnerysčių, kurios bus naudingos teikiant projektų paraiškas 2024 metais.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, kad bendruomenės tampa vis aktyvesnės, teikia vis daugiau projektų paraiškų ir atitinkamai jaučia vis didesnį palaikymą iš Savivaldybės. Jis padėkojo visiems už iniciatyvas, palinkėjo dalintis gerąja patirtimi, domėtis vieni kitų veikla ir pagalvoti apie bendrus projektus.
Prienų rajone veiklą vykdo daugiau nei 40 įvairių sričių nevyriausybinių organizacijų, įgyvendinančių pačius įvairiausius projektus – nuo mokinių verslumo, finansinio raštingumo ugdymo, viešųjų bendruomeninių erdvių tvarkymo, sveikos gyvensenos skatinimo, krašto istorijos pažinimo, amatų mokymo, hipoterapijos, muzikos ir dailės terapijos, sporto ir meno užsiėmimų bei stovyklų vaikams organizavimo iki rūpinimosi specialiųjų poreikių vaikų užimtumu ir lavinimu bei nukentėjusiaisiais, dalyvavusiais Černobylio katastrofos likvidavimo darbuose.
Praėjusiais metais 42 nevyriausybinėms organizacijoms (veiklai, projektams, vaikų stovyklų, varžybų organizavimui, išvykoms į tarptautines varžybas, projektų kofinansavimui) iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta beveik 160 000 eurų. Savivaldybė taip pat skyrė daugiau nei 8800 eurų komunalinėms išlaidoms kompensuoti. Džiugu tai, jog nemažai projektų tęstiniai, o jų turinys kasmet pasipildo naujais punktais.
Savo veiklą pristatę nevyriausybinių organizacijų atstovai dėkojo Savivaldybei už finansinę paramą ir palaikymą, vildamiesi, jog ir šiais metais bus skirtos lėšos, kurios leis įgyvendinti dar daugiau projektų.
Apibendrindama pristatymą Savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė padėkojo organizacijų atstovams už puikius rezultatus ir entuziazmą, už suteiktą galimybę rajono gyventojams rinktis patinkančius užsiėmimus iš labai didelės veiklų įvairovės. Vicemerė pakvietė susirinkusiuosius dalintis mintimis, kurti naujas idėjas, domėtis vieniems kitais, bendrauti ir bendradarbiauti.
Renginį vedė bendruomenių ir sporto organizacijų veiklas kuruojantys Savivaldybės administracijos specialistai Raimonda Kubilienė ir Artiomas Marchockis, o jį papuošė Prienų KLC vokalinė grupė „Aksomas“.

Prienų rajono savivaldybės informacija