Sausio 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 32 klausimai. Vienas klausimas – dėl Prienų PSPC mobilios komandos aprūpinimo įranga ir transporto priemone – iš darbotvarkės išbrauktas.

Posėdžio pradžioje tradiciškai pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai Angelė Mickienė ir Rima Zablackienė, taip pat pristatyti naujieji įstaigų vadovai – Prienų visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Gataveckienė ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Makaveckas.

Žemės mokestis

Taryba nesumažino 2023 m. žemės mokesčio dydžio 50 proc. (815,50 Eur) už bendrovei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus bei valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio 50 proc. (182,61 Eur) už nuomojamus valstybinės žemės sklypus, esančius Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Taip pat nesumažintas 2023 m. žemės mokesčio dydis 50 proc. (221,50 Eur) už privačiam asmeniui (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus.

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai

Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Prienų rajono savivaldybės ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų (KPPAR) rūmų. Prienų rajono savivaldybė jau ne vienus metus bendradarbiauja su KPPAR bei jų atstovybe Prienuose. Nuo 2018 m. kartu su KPPAR yra rengiamas konkursas „Sukurta Prienų krašte“. Bendradarbiavimo sutarties tikslas – skatinti Prienų rajono pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo ir amatų plėtrą, rajono įmonių produkcijos ir paslaugų eksportą, sudaryti palankias sąlygas bendradarbiavimui ir investicijų pritraukimui.

Planuojami projektai

Pritarta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto „Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Prienų rajono savivaldybėje“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui. Projekto veiklomis bus siekiama užtikrinti socialinę gerovę, padidinti paslaugų prieinamumą. Projekto įgyvendinimo trukmė 2024–2029 m. Planuojama išlaidų suma apie 647 059 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos 550 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 97 059 Eur.

Pritarta projekto „Aplinkos oro monitoringo sistemos sukūrimas Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. Kadangi oro kokybės stebėjimas ir vertinimas tampa vis aktualesnis dėl didelio oro užterštumo, aplinkos oro kokybės stebėjimo sistemos sukūrimas yra svarbus ir būtinas Prienų rajono gyventojams. Planuojama išlaidų suma apie 70 588 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos 60 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 10 588,24 Eur.

Pakeistas Tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T3-229 „Dėl pritarimo investicijų projektui“, kad jis atitiktų Centrinės projektų valdymo agentūros reikalavimus. Projekto įgyvendinimo metu numatoma Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio adresu Revuonos g. 4, rekonstrukcija, įrengiant pastato III aukštą. Šiame aukšte planuojama įkurti Psichiatrijos dienos stacionaro skyrių. Projekto vykdytojas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 18 mėn. Projekto planuojama išlaidų suma apie 713 486 Eur, iš kurių LR sveikatos apsaugos ministerijos dotacija yra 380 000 Eur.

Sportas

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) teikiamų paslaugų įkainiai. Sprendimas įteisino galimybę KKSC prekiauti Prienų rajono savivaldybės suvenyrais bei pagal KKSC užsakymą pagamintais suvenyrais ir prekėmis, taikant nustatytą antkainį. Taip pat lankytojams, išskyrus turintiems Prieniečio kortelę, bus padidinti baseino paslaugų įkainiai savaitgaliais (nuo penktadienio iki sekmadienio). Pavyzdžiui, vienkartinis bilietas savaitgaliais ir švenčių dienomis baseino su pirtimis paslaugoms kainuos 10 Eur (2 val.), su Prieniečio kortele – 8 Eur (2 val.).

Nevyriausybinės organizacijos

Tarybos sprendimu nustatytos Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinos 2024 m. prioritetinės nevyriausybinių organizacijų veiklos sritys:

1. socialinio verslo skatinimas;

2. edukacinių veiklų plėtra;

3. vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas, savanorystės ir pilietiškumo skatinimas;

4. iš užsienio grįžusių lietuvių užimtumo didinimas, integracija į bendruomenę;

5. socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo skatinimas, integracija į bendruomenę;

6. Prienų krašto identiteto aktualizavimas, turizmo skatinimas.

Pakeistas Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas, kuriame numatoma galimybė kompensuoti iki 100 proc. komunalines, elektros, vandens ir šildymo išlaidas už nevyriausybinėms organizacijoms priskirtas bendrojo naudojimo ir pagalbines patalpas, jeigu pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą ir jeigu nėra galimybės gauti mažesnių nei 30 kv. m ploto pagrindinių patalpų (nuostata galioja nuo 2024 m. vasario 1 d. pasirašytoms panaudos sutartims). Taip pat atsisakoma konkrečios datos, nurodančios, iki kada pareiškėjai turi panaudoti biudžeto lėšas. Iki šiol nevyriausybinės organizacijos buvo įpareigotos skirtas biudžeto lėšas panaudoti iki einamųjų metų gruodžio 10 d., nors suplanuotos veiklos gali būti vykdomos iki gruodžio 31 d.

Transportas

Taryba leido Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tarnybinį lengvąjį 5–7 vietų automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 23 000 Eur (su PVM), bei Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį 5–7 vietų automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 35 000 Eur (su PVM). Taip pat leista Savivaldybės administracijai įsigyti 24 arba daugiau vietų autobusą (vertė ne didesnė kaip 100 000 Eur (su PVM)), kuris bus perduotas Prienų KKSC šios įstaigos veiklai ir funkcijoms vykdyti. Pažymėta, kad šiuo metu KKSC turimas automobilis yra nusidėvėjęs ir per mažas, todėl netinkamas įstaigos veiklai vykdyti.

Socialiniai klausimai

Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimai, t. y. patikslintos atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygos ir atvejai, finansinių galimybių vertinimas, apskundimo tvarka ir kitos sąlygos.

Patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2024 m. užimtumo didinimo programa, kurioje numatytos dvi priemonės: nenuolatinio pobūdžio darbų organizavimas bei užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimas. Asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, suteikiamos galimybės laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Užimtumo programos nenuolatinio pobūdžio darbams planuojama pasitelkti apie 20 ieškančių darbo asmenų. Numatyta suteikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų 40 nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų.

Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas, kurio tikslas – tęsti toliau numatytas paslaugas, plėsti jas bei didinti paslaugų kokybę.

Kiti klausimai

Pritarta negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai tarp Prienų rajono savivaldybės ir AB ,,Lietuvos draudimas“. Savivaldybė galės įvykdyti įsipareigojimą dalį patalpų išnuomoti AB ,,Lietuvos draudimas“.

Taryba pritarė asmens prašymui registruoti VšĮ Nemuno futbolo centro buveinę Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ir šiuo metu Prienų KKSC patikėjimo teise valdomose patalpose, esančiose adresu Birutės g. 7, Prienai.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinei valdybai – 10 metų, o asociacijai ,,Iš idėjos“ – 5 metams perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos, esančios J. Basanavičiaus g. 16 Prienuose.

Prienų rajono savivaldybės informacija