Prienų rajono savivaldybės įsteigti apdovanojimai „Dėkingumas“ teikiami labiausiai savo kraštui nusipelniusiems žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

2023 metų nominacijos:
METŲ ŠVIESUOLIS
METŲ POELGIS
UŽ SAVANORYSTĘ
UŽ PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ
UŽ GYVENIMO PASIEKIMUS
UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ KRAŠTO VYSTYMĄSI

Maloniai kviečiame užpildyti anketą ir pasiūlyti savo kandidatus.
Teisę teikti kandidatus „Dėkingumo“ apdovanojimui, užpildę nustatytos formos anketą, turi įmonės, įstaigos, organizacijos, asociacijos, pavieniai asmenys.
Kolektyvinę, grupės žmonių teikiamą anketą turi pasirašyti visi asmenys, kurie pritaria siūlomai kandidatūrai (vardai, pavardės, parašai).
Prašome užpildytas anketas iki 2024 m. sausio 31 d. siųsti el. paštu [email protected] arba paštu adresu: „Dėkingumo“ apdovanojimams, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.
Anketas galima palikti ir Prienų rajono savivaldybės sekretoriate.

ANKETA