Vasario 1 d. vykusioje Prienų rajono savivaldybės vadovų spaudos konferencijoje, skirtoje rajono žiniasklaidos atstovams, apžvelgtos prioritetinės 2024 m. savivaldybės veiklos sritys, planuojami darbai ir projektai.
Meras A. Vaicekauskas pažymėjo, kad sėkmingai užbaigti 2023-ieji finansiniai metai, viršytas pajamų surinkimo planas leido šiais metais suplanuoti palankų, subalansuotą biudžetą visoms sritims ir pirmą kartą (rengiant biudžetą) visiems darbuotojams suplanuoti atlyginimus 12 mėnesių. Taip pat įvykdyti įsipareigojimus kultūros darbuotojams – prie LR kultūros ministerijos atlyginimams skirtų 82 tūkst. eurų biudžete numatyta dar 82 tūkst. eurų.
Nors šių metų biudžetą sudaro beveik 50 mln. eurų, tačiau, anot mero, didžioji dalis yra deleguotos lėšos, kurios skiriamos tikslingai. Iš didelio biudžeto lieka keli milijonai, kuriuos savivaldybė gali paskirstyti savo nuožiūra pagal prioritetus. Šių metų pagrindiniai prioritetai – kelių remontas (šalia valstybės skirto 1,8 mln. eurų šiais metais suplanuota 900 tūkst. eurų papildomų biudžeto lėšų), sveikatos įstaigų pertvarkymas, sporto bazės plėtra. Daugiau lėšų numatyta švietimo įstaigų remontui, komunalinio ūkio priežiūrai (apšvietimui, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai) ir kitoms sritims.
Vicemerė J. Zailskienė pridūrė, kad šių metų biudžete numatytos lėšos liftui įrengti Savivaldybės administracijos pastate, taip pat vaikų užimtumui vasaros metu, padidintas finansavimas kultūrinei veiklai, paveldo objektams, turizmo plėtrai, religinėms bendruomenėms (bažnyčioms tvarkyti), Veiverių ir Skriaudžių muziejų remontui. Žemės ūkio srityje numatytas didesnis Kaimo plėtros rėmimo fondas (100 tūkst. eurų) bei prisidėjimas tokia pačia suma prie europinių melioracijos projektų. Bus tvarkomos seniūnijų kapinės, piliakalnių prieigos, renovuojami dalies seniūnijų administracijų pastatai.
Anot vicemerės, šiais metais pagaliau turėtų pajudėti Šilėnų g. Veiveriuose, kur įsikūrę verslo įmonės, remonto klausimas – verslininkai sutiko prisidėti 150 tūkst. eurų prie apie milijoną eurų kainuosiančio projekto.
Vicemerė L. Jančiukienė trumpai pristatė, kas bus įgyvendinama socialinėje srityje, tai – remontuojami ir naujai įsigyjami socialiniai būstai, remiama vaikų dienos centrų bei viešųjų įstaigų, teikiančių psichikos sveikatos paslaugas, veikla. Akcentuota, jog daugiau lėšų gauta būstų pritaikymui žmonėms su negalia.
Kaip teigė Administracijos direktorė J. Mickevičienė, šiais metais planuojama nupirkti transporto priemones Jiezno PSPC, Prienų KLC ir Prienų seniūnijai.
Vadovai trumpai apžvelgė ir kitas sritis bei joms skiriamą finansavimą. Iš jų paminėtinas jaunimo veiklų aktyvinimas, todėl šiais metais planuojama organizuoti jaunimo dienų renginius seniūnijose, įtraukiant kuo daugiau vietos jaunimo ir bendruomenių.
Iš laukiamų iššūkių – tako nuo LDK Kęstučio paminklo iki paukščių stebėjimo vietos plėtra ir finansavimo klausimas bei kitų pėsčiųjų takų plėtra, Prienų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus remontas, lopšelių-darželių atnaujinimas, seniūnijų kelių priežiūra ir kiti.

Prienų rajono savivaldybės informacija