2024 m. gegužės 12 dieną vyks referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. Referendumo metu bus sprendžiamas Konstitucijos 12 straipsnio formuluotės pakeitimas, kuriuo esamiems Lietuvos Respublikos piliečiams būtų išsaugota Lietuvos pilietybė, jiems įgijus Lietuvai draugiškų valstybių pilietybę.

Tiksli referendumu spręsti teikiamo Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo formuluotė skamba taip: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką.“

Lietuvos gyventojams pritarus, iš Konstitucijos būtų išbrauktas teiginys: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Tokiu pakeitimu būtų pašalintas draudimas Lietuvos piliečiams turėti ir kitų, Lietuvai draugiškų šalių pilietybę.

Daugiau informacijos: www.referendumas2024.lt