Vasario 6 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovė Lina Dužinskienė ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties tikslas – aktyvus bendradarbiavimas verslui ir savivaldai svarbiose srityse, organizuojant bendrus renginius, konferencijas, verslo forumus, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, siekiant ekonominės bei socialinės rajono plėtros, atvykstamojo turizmo skatinimo. Sutartimi Kauno PPAR įsipareigojo bendradarbiauti gerinant verslo aplinką, visapusiškai pritraukiant investicijas į verslą Prienų rajono savivaldybėje, plėtojant verslą skatinančias paslaugas, rengiant ir įgyvendinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas.
Šalys susitarė formuoti bendras patariamąsias ir laikinąsias komisijas iškylantiems aktualiems ekonominės plėtros klausimams spręsti.
Pasirašant sutartį taip pat dalyvavo Savivaldybės vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė.

Prienų rajono savivaldybės informacija