Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prienų rajono savivaldybėje steigiama Asmens su negalia gerovės taryba. Kviečiame Prienų rajono savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias asmenims su negalia, deleguoti savo atstovus į naujai steigiamą Asmens su negalia gerovės tarybą (nurodant vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį).

Informaciją prašome pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai iki š. m. vasario 20 d. 17.00 val. el. paštu [email protected] ar per e. pristatymo sistemą.

Papildomai konsultuoja Zita Matukaitienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 319) 61 132, el. paštas [email protected] .