Paraiškas finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti visi teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruoti Prienų rajono savivaldybėje ir (ar) savo veiklą rajone vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (išskyrus sporto šakų federacijas). Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T3-171 patvirtintu Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Kartu su paraiška reikia pateikti:

  • įgaliojimą veikti pareiškėjo vardu (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo);
  • jei projekto paraiška susijusi su vaikų ir jaunimo sporto stovyklomis, būtina pridėti stovyklos vadovo ar specialistų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  • kitus dokumentus, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti (pvz., bendradarbiavimo, savanorystės sutartys, ir pan.).

Jei projektinė veikla bus vaikų ir jaunimo vasaros stovykla kvietimas ir informacija apie stovyklas turės būti skelbiama viešai stovyklą rengiančios organizacijos ir Prienų r. savivaldybės administracijos interneto svetainėse.    

Vienas projektas gali apimti kelias finansuotinas veiklas (pvz., sporto stovyklos, renginiai, dalyvavimas varžybose ir kt.). Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui – 5000 eur.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2024 m. vasario 13 d. iki 2024 m. kovo 13 d. (įskaitytinai) el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis (tel. (8 319) 61 138, el. p. [email protected]) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA

VEIKLOS ATASKAITA

VERTINIMO ANKETA