Vasario 13 d. Valdovų rūmuose vyko kultūros vakaras, skirtas Justinui Marcinkevičiui atminti.
Šventiniame vakare dalyvavo poeto kraštiečiai: Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Jūratė Zailskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, Prienų krašto muziejaus, Prienų „Žiburio“ gimnazijos ir Poeto vardo bibliotekos atstovai.
Vakaro metu buvo pristatytas Justino Marcinkevičiaus kūrinių rinkinys – dešimties tomų „Raštai“, kuriuos parengė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Rinktiniuose „Raštuose“ publikuojami jau žinomi Just. Marcinkevičiaus kūriniai, rinktinė papildyta ir iki šiol nespausdintais tekstais. „Raštų“ rengėjų ir mecenatų Nijolės ir Česlovo Vytauto Karbauskių šeimos įsitikinimu, prasmingiausias paminklas rašytojui yra knyga ir skaitytojas, kuris atranda naujas kūrinio prasmes. Renginyje dalyvavo LR Prezidentas Gitanas Nausėda, literatūrologai prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Salomėja Bandoriūtė-Leikienė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė.
Vakaro metu ne kartą buvo paminėtas Prienų vardas. Kaip Justino Marcinkevičiaus gimtinė. Kaip kraštas, išlaikęs Poeto dvasią. Kaip vieta, kur ilgiausiai išlaikyta Justino Marcinkevičiaus atmintis. Prezidento kalboje taip pat nuskambėjo Prienų vardas. Jo Ekscelencija, prisimindamas apsilankymą Prienų rajone, padėkojo merui A. Vaicekauskui ir visiems krašto žmonėms už nuoširdų rūpinimąsi Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimu, jo kūrybos puoselėjimu, idėjų sklaida ir perdavimu jaunajai kartai.
Anot Savivaldybės mero, visi susitikimai su poetu Justinu Marcinkevičiumi būdavę labai šilti ir nuoširdūs – lygiai toks pat buvo ir poeto atminimui skirtas vakaras Valdovų rūmuose. „Mums, Poeto kraštiečiams, yra didelė garbė ir privilegija vadintis Justino Marcinkevičiaus kraštiečiais, atstovauti poeto gimtinei tokiuose renginiuose. Noriu visiems Prienų krašto žmonėms, mylintiems poetą, jo kūrybą ir puoselėjantiems jo atminimą, perduoti tą dėkingumą, kokį mums išsakė aukščiausi šalies vadovai ir renginio organizatoriai“, – sakė meras A. Vaicekauskas.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Savivaldybės informacija