Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai Prienuose prasidėjo malda už Tėvynę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Tikinčiųjų bendruomenė kartu su jaunaisiais šauliais meldėsi, kad aukščiausiasis palaimintų Lietuvą taikos ir santarvės dovanomis.
Prienų Laisvės aikštėje pakelta bažnyčioje pašventinta Lietuvos valstybės vėliava, prie paminklo Prienų apylinkėse žuvusių partizanų atminimui padėtos gėlės, nuaidėjo Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės savanorių salvės. Tylos minute buvo pagerbtas kraštiečio, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus atminimas.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga susirinkusiuosius pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras, prisimindamas žmonių siekį būti laisviems, nepriklausomiems ir pasidžiaugdamas per ilgus metus kartu su Lietuva augančiu Prienų kraštu, linkėjo būti vieningiems ir toliau darbais gražinti savo kraštą ir Lietuvą.
Iškilmingo renginio Laisvės aikštėje metu buvo prisiminta Ukraina bei jos kova už laisvę, skambėjo tautiška giesmė ir lietuviškos dainos, kurias atliko Vytautė Radzevičiūtė, Agnė Baliūnaitė, Ramunė Liutvynskienė ir Sofija Kazlauskaitė, Rimantas Šiugždinis.

Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodos atidarymas
Vasario 16-osios iškilmės tęsėsi Kultūros ir laisvalaikio centre, kur vyko tradicinės, jau 33-iosios, Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodos atidarymas.
Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Savivaldybės vicemerė Jūratė Zailskienė. Ji padėkojo meno kūrėjams ir tautodailininkams už ilgamečių tradicijų puoselėjimą, už unikalius darbus, kuriuose atsispindi meilė Lietuvai ir savo kraštui,
ir palinkėjo klausyti savo širdies balso, atrasti bei puoselėti tai, ką labiausiai mėgsta, mylėti tėvynę, džiaugtis laisve ir taika.
Kaip kalbėjo renginio vedančioji Zita Kuzminskienė, menas skaidrina, taurina, įneša daugiau šviesos į gyvenimą. Tiesa, kad iš visų parodoje eksponuojamų darbų sklido nepaprasta šviesa, kuria norėjo pasidalinti visi kūrėjai – tapytojai, keramikai, fotografai. Tie, kurie, anot padėkas įteikusios Kultūros ir laisvalaikio centro direktorės Virginijos Naudžiūtės, kuria Lietuvą savo darbais ir jais džiugina aplinkinius. Šiais metais parodoje kūrybinius darbus pristatė 29 menininkai.
Apdovanotus kūrėjus pasveikinęs meras kalbėjo apie kūrybos reikšmę identiteto išsaugojimui, kūrėjų indėlį garsinant savo kraštą ir linkėjo visiems dalyviams kūrybinio įkvėpimo ateities darbams.

Meras linkėjo sėkmės ir gražios perspektyvos Prienų kraštui
Valstybės dienos paminėjimo iškilmės didžiojoje salėje prasidėjo Prienų krašto himnu, kurį atliko solistas Rimantas Šiugždinis ir grupė „Aksomas“, bei vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Ringis“ muzikine choreografine kompozicija.
Šventės dalyvius pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras. Jis pasidžiaugė, kad daugiau nei per šimtmetį laisvės ir nepriklausomybės metų kartu su Lietuva labai pasikeitė ir mūsų kraštas, ir palinkėjo toliau jį mylėti, darbais gražinti ir auginti.

Savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija
Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms – už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.
Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2023 metų nominacijoms gauti.
Pateiktus pasiūlymus svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai: Martynas Butkevičius – Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas; Lina Dužinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė; Laimutė Jančiukienė – Prienų rajono savivaldybės vicemerė; Vaidotas Labašauskas – Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas; Mantvydas Prekevičius – Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius; Vaclovas Sinkevičius – VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas; Ramutė Šimukauskaitė – Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė; Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės vicemerė.
Darbo grupė paskyrė šias 2023 metų nominacijas:
„Už savanorystę“ – Kristina ir Vidas Pažėrai, Veiverių seniūnijos gyventojai, aktyvūs visuomenininkai;
„Metų iniciatyva“ – Vilija Čiapaitė, kūrėja, tautodailininkė;
„Metų šviesuolis“ – Tautvydas Vencius, kraštietis, kūrėjas, aktyvus visuomenininkas, kultūrinių renginių organizatorius, vedėjas ir dalyvis;
„Už Prienų vardo garsinimą“ – Renata Pavlavičienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
„Už gyvenimo pasiekimus“ – Laima Žukauskienė, Šilavoto ambulatorijos slaugytoja;
„Už indėlį į Prienų krašto vystymąsi“ – Laimutė ir Pranas Dargužiai, įmonės ,,Darguva“ savininkai.
Nominantus menininko R. Kriuko ir juvelyro R. Mickaus sukurtais „Dėkingumo“ simboliais apdovanojo meras A. Vaicekauskas ir garsūs mūsų kraštiečiai: LR Seimo narys Andrius Palionis; prof. dr. Astrida Miceikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė, socialinių mokslų daktarė; prof. dr. Renaldas Gudauskas, LRT tarybos narys, UNESCO nacionalinės komisijos narys, buvęs Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius; prof. Eugenijus Valatka, KTU rektorius, chemijos inžinerijos mokslų daktaras; prof. Virgilijus Trakimavičius, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dizaino asociacijos narys, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros vedėjas; doc. Aušra Černiauskienė. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Urologijos centro gydytoja urologė.

Iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą vainikavo grupės „Il Senso“ ir Plungės kultūros centro simfoninio orkestro šventinis koncertas.

Prienų rajono savivaldybės informacija