Vasario 21 d. Savivaldybėje vyko mero A. Vaicekausko inicijuoti dalykiniai pusryčiai su ūkininkais. Pusryčiuose dalyvavo mero komandos nariai, Žemės ūkio skyriaus, Užimtumo tarnybos prie SADM Prienų skyriaus atstovai.
Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta diskusijoms apie ruošiamą Kaimo plėtros rėmimo programos projektą, mokesčių surinkimą ir panaudojimą, 2024 m. savivaldybės biudžeto prioritetus.
Renginio pradžioje Užimtumo tarnybos atstovai pristatė įdarbinimo subsidijuojant priemonę, pagal kurią ūkininkai, įdarbinę sau tinkamą darbuotoją, gali gauti įdarbinto asmens 75 proc. darbo užmokesčio kompensaciją iki 6 mėn. Tokiu būdu ūkininkai prisidėtų prie užimtumo skatinimo, socialiai pažeidžiamų asmenų darbo vietų išlaikymo, integracijos į darbo rinką. Ūkininkų paprašyta, planuojant sezono darbus, kreiptis į Užimtumo tarnybos Prienų skyrių anksčiau, kad užimtumo specialistai galėtų atlikti atranką ir per 3–4 mėn. asmenį paruošti būsimam darbui: suteikti galimybę įgyti profesiją, traktorininko pažymėjimą ir pan.
Meras trumpai apžvelgė naujajame finansiniame laikotarpyje planuojamus europinius projektus, kurie pasieks ir kaimiškąsias vietoves, 2024 m. savivaldybės darbų prioritetus, iš kurių vienas svarbiausių – kelių priežiūra, taip pat pristatė kelių ir gatvių remonto darbų eiliškumo sudarymo kriterijus, Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo projektą, kuris rengiamas tariantis, diskutuojant su ūkininkais. Šiai programai parengti skirtas mėnuo. Meras vylėsi, jog visiems suradus bendrą sutarimą ūkininkams palanki Kaimo plėtros rėmimo programa bus patvirtinta iki kovo mėnesio pabaigos.
Viena iš aktualiausių diskusijų temų buvo žemės mokesčio padidėjimas, kurį lėmė žemės verčių perskaičiavimas pagal naujas nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusias vidutines rinkos vertes. Reikia pažymėti, kad verčių kilimui nemažą įtaką daro kaimyninių žemės sklypų pardavimo sandoriai, dėl kurių pakyla kitų šalia esančių sklypų vertė.
Susitikime kalbėta ir apie tęstinę melioracijos griovių priežiūrą, prie kurios galėtų prisidėti ūkininkai, pasinaudodami NMA lėšomis, paramos ūkininkams galimybes, taip pat bendradarbiavimą su Prienų rajono žemės ūkio konsultavimo biuru bei Savivaldybe konsultuojantis ar dalinantis aktualia ūkininkams informacija.

Prienų rajono savivaldybės informacija