Neseniai baigėsi Prienų rajono savivaldybės vadovų, Žemės ūkio skyriaus specialistų bei ūkininkų susitikimai seniūnijose, o vasario 21 d. Savivaldybėje vyko mero A. Vaicekausko inicijuoti dalykiniai pusryčiai su ūkininkais. Jų metu daugiausia dėmesio skirta diskusijoms apie ruošiamą Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo projektą, mokesčių surinkimą ir panaudojimą, 2024 m. savivaldybės biudžeto prioritetus.
Viena iš aktualiausių diskusijų temų buvo žemės mokesčio padidėjimas, kurį lėmė žemės verčių perskaičiavimas pagal naujas nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojusias vidutines rinkos vertes. Primename, kad kas 5 metus VĮ Registrų centras žemės vertes perskaičiuoja masinio vertinimo būdu. Akcentuotina, kad verčių kilimui nemažą įtaką daro kaimyninių žemės sklypų pardavimo sandoriai. Tai reiškia, kad jeigu kaimyninis sklypas buvo parduotas aukšta rinkos kaina, jūsų sklypo vertė taip pat pakilo. Žemės mokestis apskaičiuojamas jūsų sklypo mokestinę vertę (pagal metodiką apskaičiuotą VĮ Registrų centro) padauginus iš savivaldybės tarybos nustatyto tarifo. Primename, kad, dar 2015 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-116 sumažinus žemės mokesčio tarifą iki 1,4, jis iki šiol nesikeitė.
Anot Savivaldybės mero A. Vaicekausko, lygindami žemės mokestį skirtingose savivaldybėse pastebime, kad yra savivaldybių, kurios pasitvirtinusios mažesnį tarifą, tačiau jose žemių vertė yra labai aukšta, todėl mokamas žemės mokestis mažai skiriasi nuo mūsų savivaldybės. Tai parodo, kad ne tarifas, o žemės vertė yra pagrindinė žemės mokesčio dedamoji dalis. „Savivaldybės biudžetas surenkamas iš ūkininkų, verslininkų, gyventojų sumokamų mokesčių. Jau ne pirmus metus biudžeto pajamos renkamos sėkmingai, todėl Savivaldybė gali daugiau lėšų skirti socialinei sričiai, švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai, kelių priežiūrai, melioracijai, ūkių modernizavimui, gyvenamosios aplinkos gerinimui ir kitoms sritims. Siekdami, kad surenkamos lėšos būtų panaudojamos dar efektyviau, bendraujame su ūkininkų bendruomene, atsižvelgiame į jų pasiūlymus ir rengiame naujos redakcijos Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašą. Jau dabar su ūkininkais sutarta, kad aprašas būtų orientuotas į konkrečias ūkines veiklas. Aptariami pasiūlymai dėl žemės tyrimų išlaidų, tręšimo planų parengimo, genominių tyrimų, agronomo paslaugų kompensavimo ir kt. Tikimasi, kad su ūkininkų bendruomene suderintas naujasis aprašas bus patvirtintas iki kovo pabaigos. Mano siekis, kad sėkmingai surenkamas biudžetas leistų daugiau dėmesio ir lėšų skirti kaimiškoms vietovėms, kad ne tik miestas klestėtų, bet ir kaimas pajustų akivaizdžius pokyčius“, – pabrėžė A. Vaicekauskas.

Prienų rajono savivaldybės informacija