Prienų rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinio, esančio Liepų g., Naujosios Ūtos k., Prienų r. sav. (tarp žemės sklypų unikalus Nr. 4400-1658-5049 ir unikalus Nr. 6938-0003-0171, koordinatės X: 6048563/Y: 484702), pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrių adresu: Laisvės a. 12, Prienai, tel. (8 319) 61 173, el. p. [email protected] ar Prienų rajono savivaldybės administracijos Naujosios Ūtos seniūniją adresu: Mokyklos g. 11, Naujosios Ūtos k., Prienų r. sav., tel. 8 616 92 306, (8 319) 41 714, el. p. [email protected] ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime paminėtą statinį.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija