Primename, kad priimami prašymai Materialinio nepritekliaus mažinimo programos (MNM programa) socialinei kortelei gauti.

Lėšos į socialines korteles pirmą ketvirtį bus pervedamos tiems asmenims, kurių prašymai pateikti iki 2024 m. vasario 29 d. (įskaitytinai).

Prašyme gyventojas turi nurodyti, kokios parduotuvės kortelę norės gauti (parduotuvė pasirenkama vieniems kalendoriniams metams).

Prienų rajono gyventojai socialinėmis kortelėmis galės atsiskaityti:
UAB „Gulbelė“;
UAB IKI Lietuva;
UAB MAXIMA LT;
UAB Aljanso AIBĖ parduotuvėje.

Lėšos (kiekvienam asmeniui po 25,00 Eur) į kortelę bus pravedamos 4 kartus per metus: kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d.

Kortele bus galima atsiskaityti tik nuo 2024 m. kovo 15 d.

Socialinė kortelė galios iki ateinančių kalendorinių metų kovo 14 d.

Teisę gauti kortelę turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio per mėnesį, t. y. 264 Eur (VRP dydis 2024 m. – 176 Eur).

Parama pagal MNM programą gali būti skiriama išimties atvejais, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės negu 1,5 VRP dydžio (264 Eur), bet neviršija 2,5 VRP (440 Eur) per mėnesį:
• kai šeimos (vieno gyvenančio asmens) vaikui yra skirtas nemokamas maitinimas išimties tvarka;
• kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra su negalia;
• kai vaiką (-us) augina vienas iš tėvų;
• kai asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
• kai vaikas globojamas (rūpinamas) šeimoje;
• benamiams;
• pensinio amžiaus asmenims;
• prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams ir prieglobsčio prašytojams.

Teikiant prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiant elektroniniu būdu, asmuo yra identifikuojamas);
• dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis);
• kitus, teisę į paramą patvirtinančius dokumentus (jei nėra galimybės gauti patvirtinančią informaciją iš informacinių sistemų).

Gyventojai, norintys gauti socialinę kortelę, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją, o Prienų miesto ir Prienų seniūnijos gyventojai turi kreiptis į Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu J. Basanavičiaus g. 16, Prienai.