Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) 2023 m. vasario 15 d. tarybos priimtu nutarimu Nr. TN-29 „Dėl nacionalinio prefikso diegimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo patvirtintas nacionalinio prefikso 0 diegimo planas viešuosiuose fiksuoto ryšio tinkluose ir viešuosiuose mobiliuose tinkluose (toliau – Planas). Plane numatyta, kad nacionalinis prefiksas 0 diegiamas 3 etapais:

  1. pirmame etape (nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d.) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai (toliau – Teikėjai) privalo atlikti parengiamuosius darbus, būtinus nacionalinio prefikso 0 diegimui jų tinkluose;
  2. antrojo etapo metu (nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2025 m. vasario 28 d.) Teikėjai privalo užtikrinti nacionalinio prefikso 0 veikimą, bei viso šio etapo metu užtikrinti tarpmiestinio prefikso 8 veikimą.;
  3. paskutinis ir galutiniams vartotojams svarbiausias etapas turi būti užbaigtas 2025 m. kovo 1 d., kai bus nutrauktas tarpmiestinio prefikso 8 veikimas. Įgyvendinus šį reikalavimą, nuo
    2025 m. kovo 1 d. skambinant ryšio numeriu, kuris prasidės tarpmiestiniu prefiksu 8, sujungimas bus negalimas.

RRT atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta ir į tai, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. pradės veikti nacionalinis prefiksas 0, rekomenduoja:

  1. užtikrinti, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. Jūsų įstaigos viešai skelbiami telefono numeriai (pvz. kontaktų sąrašuose, įstaigos blankuose, el. pašto parašuose ir t. t.), bus skelbiami naudojant nacionalinį prefiksą 0 arba tarptautinį Lietuvos kodą +370;
  2. informuoti valstybės valdomas įmones, jų visų eilių dukterines įmones, savivaldybių valdomas įmones ir viešąsias įstaigas, kuriose dalyvauja valstybė ar savivaldybės apie tai, kad viešai skelbiami telefono numeriai nuo 2024 m. kovo 1 d. būtų skelbiami naudojant nacionalinį prefiksą 0 arba tarptautinį Lietuvos kodą +370.

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija