Lietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimus teikti paraiškas įmonėms ir ūkininkams, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms (AIE), piliečių energetikos bendrijoms (PEB) gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.

Planuojama paskirstyti daugiau nei 62,7 mln. Eur paramos. Nuo 2024 m. kovo 6 d. 14.00 val. iki rugsėjo 6 d. paraiškas gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės, tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės, piliečių energetikos bendrijos ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ar piliečių energetikos bendrijos statusą, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės.

„Ši investicinė parama orientuota į smulkaus verslo poreikį savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, turint galimybę parduoti pagamintą perteklinę energiją. Be to, sudaroma galimybė juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių negali įsirengti savo elektrines, jungiantis į bendrijas gauti didesnį finansavimą elektrinei, kuri skirta bendrijos narių poreikiams. Įvertinus 2023 m. skelbto kvietimo rezultatus, praplėstas pareiškėjų ratas – pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti pareiškėjai, turintys elektros tinklų operatoriaus išduotas tiek gamintojo, tiek ir gaminančio vartotojo sąlygas“, – pabrėžia Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė.

Svarbu, kad bus finansuojami ne tik gamintojų, bet ir gaminančių vartotojų projektai. Kartu su paraiška reikia pateikti pareiškėjo vardu elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas gamintojui ar gaminančiam vartotojui. Kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia bus ne didesnė kaip 100 kW ir leistina generuoti galia bus lygi nuliui, pareiškėjas kartu su paraiška gali pateikti ne išduotas sąlygas, o tik įsipareigojimą pastatyti saulės elektrinę.

Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1073,42 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Įmonės, ūkininkai ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, galės gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti bendrijos statusą, – iki 45 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidų sumos.

Paraiškos bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu, t. y. pareiškėjai galės teikti paraiškas nuolat, kol bus pateikta paraiškų visai kvietime numatytai paskirstyti sumai arba pasibaigs nustatytas paraiškų pateikimo terminas. Tęstinės atrankos būdu pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami pagal paraiškų teikimo eilę.

Agentūra, įvertinusi 2023 m. kvietimo metu pateiktas paraiškas, skyrė finansavimą 70 projektų, kuriuos įgyvendinant planuojama įrengti 3,46 MW galios saulės elektrinių sausumoje už 1 mln. Eur.

Saulės elektrinių įrengimo finansavimui gauti, paraiškas galima teikti iki 2024 m. rugsėjo 6 d. 16.00 val., užpildant elektronines formas.

2024 m. kovo 19 d. 13.30 val. potencialiems pareiškėjams rengiamos nuotolinės konsultacijos apie šį kvietimą. Kviečiame registruotis iki 2024 m. kovo 12 d., užpildant Registracijos formą.

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu [email protected] ir tel. 8 5 230 3312.

Planuojančius kurti bendrijas kviečiame susipažinti su LEA svetainėje pateiktomis rekomendacijomis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų.

LEA svetainėje patalpintame Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapyje pateikiama reikalinga informacija apie galimybes vystyti projektus bet kurioje Lietuvos teritorijoje. Žemėlapis yra informacinio pobūdžio. Jame pateikiami sluoksniai su informacija apie saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir objektus, vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio arealus ir panoramų apžvalgos taškus, kur gali būti ribota arba draudžiama AEI elektrinių statyba. Žemėlapyje taip pat pateikiama informacija apie elektros perdavimo ir skirstymo tinklą – laisvus linijų pralaidumus ir galias transformatorių pastotėse.

Lietuvos energetikos agentūros informacija