Kovo 7 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas su komanda priėmė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją Loretą Šernienę ir jos kolegas. Pagrindinė susitikimo tema – „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas. Pirmame programos sraute dalyvaujantys prieniškiai dalijosi savo patirtimi apie programos administravimą ir veiklų organizavimą, atsakė į svečiams kilusius klausimus. Susitikimo dalyviai kalbėjosi apie bendradarbiavimo su mokyklomis įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos planus svarbą ir didelį mokyklų indėlį, lūkesčius numatytiems mokymams bei kitiems renginiams. Kolegiškai aptartos ir kitos skyrių veiklos sritys: neformaliojo vaikų švietimo, mokinių pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimas, mokyklų tinklo planavimas. Susitikimas baigėsi abiejų komandų susitarimu ir toliau plėtoti šios tinklaveikos idėją – organizuoti periodinius susitikimus.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija