Programas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gali pateikti gyvūnų globėjų organizacijos, įtrauktos į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių Gyvūnų globėjų sąrašus ir vykdančios gyvūnų globos veiklą pagal VMVT direktoriaus nustatytus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globėjams ir globos namams.

Finansavimas yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A3-128 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo programas tvarkos aprašu.

Organizacijos siunčiama Programa turi būti parengta pagal patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas).

Kartu su Programa reikia pateikti:
– Organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją;
– prašymą nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas.

Programas prašome pateikti nuo 2024 m. kovo 14 d. iki 2024 m. balandžio 7 d. (įskaitytinai) el. p. [email protected] arba paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas Romas Trakymas (tel. + 370 319 61 174, el. p. romas.trakymas@prienai. lt) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams dokumentų pildymo ir kitais su Programos teikimu susijusiais klausimais.

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. A3-128 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.