2024 m. kovo 18 d. 13.00 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:
14. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Jasulaičio-Kazoko ir kitų partizanų kautynių ir žūties vietos (46997), Prienų r. sav., Veiverių sen., Kampinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu,

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/xwWbRSL4CPRejTf