2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas), kuriuo savivaldybės administracijoms pavesta atlikti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją. Šias funkcijas atlikieka Savivaldybės asmenų su negalia reikalų koordinatorė Vaida Undzėnienė.
Asmenų su negalia reikalų koordinatorius stebės ir bus atsakingas už tai, kaip Prienų rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinama asmenų su negalia socialinės integracijos politika ir užtikrinamos asmenų su negalia teisės, kurios yra nustatytos tarptautiniuose dokumentuose, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Asmenų su negalia reikalų koordinatoriaus kontaktai pateikiami Prienų rajono savivaldybės interneto svetainės kontaktų skiltyje.

Prienų rajono savivaldybės informacija