Primename, kad individualių gyvenamųjų namų savininkai dar gali teikti Projekto registracijos formas/Paraiškas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą).

Paraiškų priėmimo terminas: 2024 m. kovo 1 d. – 2024 m. balandžio 2 d.

Finansavimą gauti gali:

Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Projekto registracijos formą užpildyti galima:

Per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/ .

Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų. Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.

Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalo pateikti:

1. Notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėjui,  kai pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Rekomendacijas įgaliojimui ir laisvos formos sutikimui įgyvendinti projektą galima rasti adresu https://apvis.apva.lt/duk

2. Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą (skaičiavimus) (toliau – Pažyma), kurioje nurodytos konkrečios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, būtinos pasiekti namo B energinio naudingumo klasei ir ne mažiau kaip 40 % sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas. Pažyma turi būti pasirašyta pastatų energinio naudingumo eksperto ir nurodytas jo kvalifikacijos pažymėjimo numeris;

3. Namo ir jo dalių nuotraukas, kuriose iki atnaujinimo (modernizavimo) užfiksuotos Pažymoje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės (pvz., neapšiltinto stogo, perdangos, neapšiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo sienų iš visų pusių).

Projektai turės būti įgyvendinti per 15 mėn. po kvietimo pabaigos, t. y. iki 2025 m. liepos 2 d.

Daugiau informacijos: https://apva.lrv.lt/lt/aktualus-kvietimai-330/