Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios požymių, iki jam dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jo šeimos nariams, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, nuo 2024 m. pradėta teikti ir išbandoma ankstyvosios pagalbos paslauga. Šia paslauga siekiama, kad asmenis, atsidūrusius krizinėje situacijoje dėl galimos negalios, laiku pasiektų reikalinga ankstyvoji pagalba.

Paslaugos teikiamos nemokamai, įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros finansuojamus 2024 m. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektus.

Į ankstyvosios pagalbos paslaugas teikiančias asociacijas gali kreiptis asmenys, turintys akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis (toliau – asmuo, turintis negalios požymių), ir (ar) jų šeimos nariai.

Vykdant ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, teikiamos šios paslaugos: asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas); emocinė ir (ar) psichologinė pagalba; atstovavimas.

Ankstyvosios pagalbos paslauga vienam asmeniui, turinčiam negalios požymių, ir (ar) jo šeimos nariams teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Kiekvienam paslaugos gavėjui suteikiamos ne mažiau nei 5 paslaugos.

Asociacijų, vykdančių, ankstyvosios pagalbos paslaugas, sąrašas ir kontaktai:

2024 M. ANKSTYVOSIOS PAGALBOS PASLAUGAS ASMENIMS,
TURINTIEMS AKIVAIZDŽIŲ NEGALIOS POŽYMIŲ, IKI JIEMS DAR NENUSTATYTAS NEĮGALUMO LYGIS AR DALYVUMO LYGIS, IR (AR) JO ŠEIMOS NARIAMS
TEIKIANČIOS ASOCIACIJOS

Asociacijos pavadinimas Paslauga teikiama Kontaktai Teikiamos ankstyvosios pagalbos paslaugos
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas Asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Gintarė Janulevičienė
Tel. +370 63439885
El. p. [email protected]
Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Asmenims, turintiems regos sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Audrė Grybauskaitė
Tel. +370 63340045
El. p. [email protected]
Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Asmenims, turintiems intelekto sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Dana Migaliova
Tel. +370 68565012
El. p. [email protected]

Ramunė Lebedytė Undzėnienė
Tel. +370 60279545
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), atstovavimas
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Tel. +370 52691308
El. p.: [email protected]

Ramunė Šidlauskaitė                                         Tel.+37060793017                                                         El. p. [email protected] 

Valdemar Bogdanovič
Tel. +37060210338
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Asmenims, turintiems klausos sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Rima Sitavičienė
Tel. +370 67672299
El. p. [email protected]
Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Lietuvos diabeto asociacija Asmenims, sergantiems diabetu, ir (ar) jų šeimos nariams Mažeikių rajono diabetikų klubas „Žemaičių spėka“, Vida Paulauskienė
Tel. +370 61028470
El. p. [email protected]

Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas, Aldona Danylienė
Tel. +370 61272364
El. p. [email protected]

Radviliškio diabeto klubas „Likimas“, Aldona Januševičienė
Tel. +370 65243467
El. p. [email protected]

Tauragės diabeto bendrija „Insula“, Antanas Arcišauskas
Tel. +370 65507901, +370 64566677
El. p. [email protected]

Telšių diabetikų bendrija „Dia Telšiai“, Virgilija Kaminskienė
Tel. +370 61230372
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Kęstutis Skučas
Tel. +370 61032241
El. p. [email protected]

Ugnė Perevičiūtė
Tel. +370 63696936
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Asmenims, turintiems psichosocialinių sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Linas Vinickas
Tel. +370 65201031
El. p.[email protected]

Vaidotas Nikžentaitis
Tel. +370 68643014
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Asmenims, turintiems raidos arba autizmo spektro sutrikimų (gali būti su intelekto sutrikimu), ir (ar) jų šeimos nariams El .p. [email protected]

Sandra Lopetaitė
Tel. +370 61121811
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Dirbančių neįgaliųjų asociacija Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų ir (ar) jų šeimos nariams Simona Kunigonytė
Tel. +370 68607350
El. p. [email protected]
Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
Klubas DIABETO IQ Asmenims, sergantiems diabetu, ir (ar) jų šeimos nariams Sigita Gavorkienė
Tel. +370 61647125
El. p. [email protected]
 
Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba
Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams El .p. [email protected]

Žilvinas Mišeikis
Tel. +370 68648842
El. p. [email protected]

Kristina Dūdonytė
Tel. +370 69385044
El. p. [email protected]

Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas
LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA Asmenims, turintiems fizinių ir judėjimo sutrikimų, ir (ar) jų šeimos nariams Aleksandras Pacevičius
Tel. +370 65218031
El. p. [email protected]
Asmens, turinčio negalios požymių, ir (ar) jo šeimos narių informavimas (konsultavimas), emocinė ir (ar) psichologinė pagalba, atstovavimas

Pastaba: dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos gavimo į nurodytas asociacijas gali kreiptis asmenys, turintys akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis, ir (ar) jų šeimos nariai. Ankstyvosios pagalbos paslauga vienam asmeniui teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Kiekvienam paslaugos gavėjui suteikiamos ne mažiau nei 5 paslaugos. Paslaugos teikiamos nemokamai, įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus 2024 m. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektus.