2024 m. kovo 29 d. Lietuva tapo visateise Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos – NATO – nare.

Narystė NATO  ne tik sudarė sąlygas plėtoti ryšius su kitomis valstybėmis narėmis, bet ir neabejotinai lėmė reikšmingai sustiprintą mūsų šalies saugumą bei atsparumą išorės grėsmėms.

Ši sukaktis – visų Lietuvos žmonių šventė. Parodykime vienybę bei susitelkimą ir kovo 29 d. 12 val. susirinkime Prienų Laisvės aikštėje, į iškilmingą Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ceremoniją.

Prienų rajono savivaldybės informacija