Kovo 28 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 35 klausimai, taip pat išklausyta informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2023 m. bei Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos ataskaita.
Posėdyje patvirtinti rajono švietimo įstaigų 2023 m. metinių ataskaitų rinkiniai, Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainiai, Prienų, Veiverių, Balbieriškio, Jiezno ir Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrų nuostatai.
Patikslintas savivaldybės 2024 m. biudžetas, Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų pakeitimai. Taip pat patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Prienų rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimai, kuriais nustatyta rinkliavos už teikiamas atrakcionų (pramoginių parko įrenginių) paslaugas tvarka.
2024 m. sausio 2 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimui (pakeista nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarka), Tarybos posėdyje patvirtintas naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas. Asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Įstatyme nurodytus reikalavimus, galės pasinaudoti teise į išperkamosios būsto nuomos ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, tačiau kompensacija negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal nustatytą formulę.
Patvirtinti rajono socialinių paslaugų įstaigų – Prienų globos namų, Socialinių paslaugų centro ir Jiezno paramos šeimai centro – nuostatai, nustatyti maksimalūs socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Prienų rajono savivaldybės gyventojams dydžiai.
Pritarta siūlymui kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos, kad perduotų Prienų rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomus kitos paskirties žemės sklypus (Gripiškių k. Stakliškių sen. – 0,3305 ha, Krištapiškių k. Stakliškių sen. – 1,3515 ha, Prienų r. sav. teritorijoje – 1,0169 ha ir 0,4141 ha) valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, kadangi Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo jų savininkai ir valdytojai. Šiuo metu, norint vykdyti gatvių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus, reikėtų kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyrių, kaip valstybinės žemės savininką ar valdytoją, dėl sutikimo vykdyti išvardintus darbus išdavimo. Perėmusi žemės sklypus valdyti patikėjimo teise, Savivaldybė taps žemės valdytoja ir galės be tarpininkų vykdyti gatvių tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus.
Patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2024 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas bei Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašas.
Atsižvelgiant į kaimo bendruomenės „Kašonys“ prašymą, patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-241 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimai. Šiuo metu bendruomenė nori atsisakyti dalies (69,30 kv. m) patalpų (gautas prašymas). Grąžinta patalpų dalis bus perduota Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai.
Taryba sutiko išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą, esančią Trakelio g. 1A Šilavoto k.
Posėdžiui pasibaigus vyko Savivaldybės tarybos mažumos valanda.

Prienų rajono savivaldybės informacija