2024 m. kovo 29 d. vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau – Prienų miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.
Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė metinę veiklos ataskaitą. Prienų rajono savivaldybei buvo padėkota už prisidėjimą lėšomis.
Asociacijos vadovas M. Rukas informavo, jog 2023 m. buvo parengta Prienų miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategija. Rengiant Prienų miesto vietos veiklos grupės strategiją aktyviai dalyvavo ir įsitraukė Prienų miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo ir vietos valdžios atstovai, gyventojai. Strategijos įgyvendinimas apima du pagrindinius tikslus: „Socialinės integracijos skatinimas taikant prevencinę pagalbą, padedant įsitraukti į visuomenės gyvenimą bei suteikiant integralias įsidarbinimo priemones socialiai pažeidžiamiems bei socialinę riziką patiriantiems asmenims“ ir „Socialinės ir ekonominės įtraukties skatinimas vykdant integruotus veiksmus, didinant socialinių paslaugų infrastruktūrą, skatinant socialinio verslo kūrimą ir plėtrą“. Pasidžiaugta, kad visi naujos strategijos vertinimo etapai sėkmingai baigti.
Artimiausiu metu LR Vidaus reikalų ministerija parengtas ir įvertintas strategijas planuoja įtraukti į finansuojamų strategijų sąrašą.
Prienų miesto VVG narių pritarimu į asociaciją buvo priimti du nauji nariai: Asociacija „Prienų badmintono klubas“ ir VšĮ „Gera Prienuose“.
Prienų miesto VVG šiuo metu vienija 22 narius.

Prienų miesto VVG informacija