Kovo 1 d. Prienų sporto arenoje vyko kasmetiniai geriausių sportininkų apdovanojimai, kurių metu pagerbti 2023 m. labiausiai pasižymėję sportininkai, komandos ir treneriai.
Kovo 1 d. Švietimo ir sporto skyrius bei Prienų švietimo pagalbos tarnyba organizavo mokyklų direktorių pasitarimą, kuriame aptarti vasario mėn. vykę refleksiniai pokalbiai su mokyklų vadovais. Pasitarime dalyvavo ir Savivaldybės meras A. Vaicekauskas – su mokyklų vadovais tartasi dėl maitinimo švediško stalo principu mokyklų valgyklose galimybių.
Kovo 5–6 d. vicemerė J. Zailskienė su komanda dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame seminare Lietuvos savivaldybių atstovams, kuruojantiems ryšių su diaspora stiprinimo ir grįžimo į savivaldybes skatinimo klausimus.
Kovo mėn. Savivaldybė jau trečią kartą surengė Prienų krašto įmonių ir įstaigų gražiausių lietuviškų pavadinimų konkursą. Konkurso tikslas – pasidžiaugti įmonėmis ir įstaigomis, kurioms parinkti gražūs, skambūs lietuviški pavadinimai.
Kovo 6 d. Savivaldybės delegacija lankėsi Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Vizito tikslas – Lietuvos kultūros sostinės projekto Prienų rajono savivaldybėje rengimas ir įgyvendinimas.
Kovo 7 d. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas su komanda priėmė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėją L. Šernienę ir jos kolegas. Pagrindinė susitikimo tema – „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas.
Kovo 7 d. vyko pasitarimas su Jiezno paramos šeimai centro ir Jiezno Globos centro atstovais. Pasitarime, kuriame dalyvavo vicemerė L. Jančiukienė, pristatytas įstaigos metų veiklos planas, renginiai, organizacijos stiprybės, galimybės ir iššūkiai. Diskutuota dėl asmenų ar šeimų, galinčių prižiūrėti, globoti (rūpintis), įvaikinti tėvų globos netekusius ar iš nesaugios aplinkos paimtus vaikus, pritraukimo.
Kovo 11 d. paminėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės, kurių metu Laisvės aikštėje buvo pakelta Lietuvos vėliava, susirinkusiųjų akivaizdoje pasižadėjo ir prisiekė jaunieji šauliai. Šią dieną taip pat vyko pėsčiųjų žygis „Pažink Prienus“, o šventę vainikavo tradicinė dalyvių eisena „Už tautos vienybę“ aplink Laisvės aikštę, nešant 50 metrų išskleistą Lietuvos trispalvę.
Kovo 12 d. vyko Savivaldybės vadovų pasitarimas su seniūnijų seniūnais ir žemės ūkio specialistais. Pasitarime kalbėta apie Kaimo plėtros rėmimo programą, melioracijos projektų įgyvendinimą, medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, žemės ūkio valdų perdavimo ir atnaujinimo dokumentų tvarkymą, technikos techninės būklės apžiūros organizavimą.
Kovo mėnesį dirbo Mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašo projekto kūrimo ir Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos darbo grupės.
Kovo mėn. Prienų rajono savivaldybėje darbą pradėjo asmenų su negalia reikalų koordinatorė V. Undzėnienė.
Kovo 12 d. baigėsi 2024 m. Prienų miesto ir rajono dalyvaujamojo biudžeto idėjų teikimo etapas. Prienų krašto žmonės pateikė 15 idėjų – 9 idėjos pasiūlytos Prienų miestui ir 6 idėjos Prienų rajonui. Pateiktų idėjų administracinis vertinimas vyko iki kovo 26 d.
Kovo 13 d. baigėsi Fizinio aktyvumo ir sporto veiklos skatinimo priemonės lėšomis finansuojamų sporto projektų paraiškų priėmimo terminas. Iš viso gauta 21 paraiška – atlikus administracinės atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos svarstyti komisijai.
Kovo mėn. tęsiami infrastruktūros gerinimo darbai Prienų rajone. Atnaujinta Jiezno gimnazijos krepšinio aikštelė. Išvalyta dalis tvenkinio Daukšiagirės k. Pakuonio sen.
Kovo 18 d. Savivaldybė dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose ,,Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai, įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“.
Kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Lietuvos kariuomenės karo komendante mjr. B. Krasaviniene. Susitikime pristatytas Karo komendantų institutas, struktūra ir užduotys, karo komendanto ir jo pavaduotojo įgaliojimai bei funkcijos, Valstybės gynybos planas.
Kovo 29 d. Švietimo ir sporto skyrius bei „Revuonos“ pagrindinė mokykla organizavo mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui pasitarimą apie švietimo būklės duomenis bei jų naudojimą mokyklų veiklai tobulinti. Buvo aptartas rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano tarpinis vertinimas, Prienų rajono savivaldybės švietimo pažangos 2023 m. ataskaita.
Kovo mėn. Prienų rajono savivaldybės administracija Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė projekto „Prienų rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimo planą. Taip pat šiuo metu vyksta Savivaldybės administracijos pateikto projekto „Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono pritaikymas bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančioms veikloms“ ir kartu su partnere Kentšyno (Lenkija (Kętrzyn)) savivaldybe pateiktų projektų „Prienų ir Kętrzyno savivaldybių bendradarbiavimas didina pažinimo galimybes ir stiprina demokratiją“ bei „Svarbiausia sveikata – sveikatos apsauga ir profilaktika po koronaviruso Lietuvoje ir Lenkijoje“ vertinimas.

Prienų rajono savivaldybės informacija