Prienų rajono savivaldybė informuoja, kad Prienų rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 26 d. potvarkiu Nr. P1-93 „Dėl adreso pakeitimo“ pakeistas žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1006-3451, adresas iš Prienų r. sav., Stakliškių sen., Užuguosčio k., Stakliškių g. 2 į Prienų r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k., Stakliškių g. 2.
Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. +370 319 61 127, el. p. [email protected].

Prienų rajono savivaldybės mero potvarkio elektroninio dokumento nuorašas (tekstinė ir grafinė dalys).