2024 m. balandžio 4 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo Kraštų dvaro sodybos (u. k. 78), Biržų rajono sav., Papilio sen., Kraštų k., kompleksinėms dalims: Dvarininko namui (46289), Kumėtynui (46290), Lobynui (46291), Tvartui (46292), Kalvei (49293) ir Kraštų dvaro sodybos (u. k. 78), Biržų rajono sav., Papilio sen., Kraštų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, vietinio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u. k. 78) – registrinis.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Stasinės dvaro sodybos (u. k. 230), Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Stasinės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 840), Kauno miesto sav., Kaunas, Vilniaus g. 11, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas – paminklas.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (u. k. 841), Kauno miesto sav., Kaunas, Vilniaus g. 7, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas – paminklas.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Balbieriškio dvaro sodybos parko (u. k. 458), Prienų rajono sav., Balbieriškio sen., Balbieriškis, Parko g. 5, 5A, 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo Pastatų komplekso (u. k. 1166), Kauno miesto sav., Kaunas, L. Zamenhofo g. 7, 9, kompleksinėms dalims: Sinagogos pastatui (46299), Namui (46300), pirmo sandėlio pastatui (46301), antro sandėlio pastatas (46302) ir Pastatų komplekso (u. k. 1166), Kauno miesto sav., Kaunas, L. Zamenhofo g. 7, 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u.k. 1166) – registrinis.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo Pastatų kompleksui (u. k. 45342), Kauno miesto sav., Kaunas, M. Valančiaus g. 25, 27 ir kompleksinei daliai: Antram namui (45343) bei pirmo namo (1143) Kauno miesto sav., Kaunas, M. Valančiaus g. 27 ir Pastato (32699) Kauno miesto sav., Kaunas, A. Jakšto g. 18, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).
Papildoma informacija:
Statusas (u.k. 1143) – registrinis.
Statusas (u.k. 32699) – registrinis.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija