Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Prienų rajono savivaldybėje“ veiklų vykdytojų atrankos konkursą, pagal Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ veiklą „LT022-02-02-03 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus infrastruktūros plėtra“.
Konkurso tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims ir atrinkti Projekto veiklų vykdytojus, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendins projektą.
Paraiškos konkursui rengiamos ir teikiamos, vadovaujantis projekto „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Prienų rajono savivaldybėje“ veiklų vykdytojų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr. P1-100. ( dokumentų formos: paraiškos forma, paraiškų vertinimo anketa_paraisku_vertinimo_anketa, deklaracija, atrankos aprašas ) .
Projektų paraiškos teikiamos pdf formatu nuo 2024 m. balandžio 4 d. iki 2024 m. balandžio 11 d. 15.00 val., Prienų rajono savivaldybės administracijai el. p. [email protected].
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, tel. +370 319 61161, el. p. [email protected]. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val.

Prienų rajono savivaldybės administracija