Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono savivaldybės teritorijos specialųjį planą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. +370 319 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. +370 319 61125, el. p. [email protected]; Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas Dainius Sodaitis, tel. +370 319 61122, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano rengimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima čia.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.