Prienų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T3-81 yra patvirtintas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

Asmenys ir šeimos, kurie atitiks visus Įstatyme nurodytus reikalavimus, galės pasinaudoti teise į išperkamosios būsto nuomos ar būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Kavaliauskienę (tel. +370 699 75673, el. p. [email protected]). Klausdami raštu ar elektroniniu paštu, Jūs turėtumėte nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį.

Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas