Balandžio 24 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai netradicinėje aplinkoje iškilmingai paminėjo 24-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę. Dainininkas Tomas Ivanauskas kolegoms padovanojo muzikinę programą.

Rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Jūratė Zailskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis pasveikino rajono bibliotekininkus su švente. Renginio metu buvo apdovanoti geriausi metų bibliotekininkai. Metų bibliotekininkas, kaip ir pernai, buvo renkamas slaptu balsavimu. Šiais metais Metų bibliotekininko nominacija atiteko Jiezno bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Vilmai Trabuševskienei. Meras Vilmai Trabuševskienei, Strielčių ir Balbieriškio bibliotekų bibliotekininkėms Daivai Mockevičienei ir Angelei Kazlauskienei įteikė padėkas už aktyvią bibliotekinę ir kultūrinę veiklą, prasmingas iniciatyvas, etninės kultūros puoselėjimą, reikšmingų renginių organizavimą. Šios darbuotojos taip pat buvo apdovanotos įstaigos, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų profesinės sąjungos bei Lietuvos bibliotekininkų draugijos Prienų skyriaus piniginiais prizais. Bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė visiems padėkojo už nuoširdų ir darnų darbą, atvirumą pokyčiams, paprastumą, lankstumą ir geranoriškumą, telkiant skaitytojus, teikiant kultūrines, informacines ir šviečiamąsias paslaugas.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos