Kviečiame Prienų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias organizacijas, kurios Juridinių asmenų registre pažymėtos kaip nevyriausybinės organizacijos, taip pat Prienų rajono savivaldybės institucijas ir įstaigas siūlyti vieną narį į Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – Taryba).
Tarybos tikslas − skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą bei plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų. Taryba sudaroma iš 8 narių taip, kad ne daugiau kaip ½ Tarybos narių būtų Prienų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip ½ Tarybos narių būtų nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Tarybos kadencija – 2 metai.
Prašome nevyriausybines organizacijas, taip pat savivaldybės institucijas ar įstaigas Prienų rajono savivaldybės administracijai pateikti oficialų raštą ir jame nurodyti savo organizacijos siūlomo nario vardą, pavardę, pareigas, kontaktus (telefono numerį, el. pašto adresą). Raštus siųsti el. p. [email protected] iki 2024 m. gegužės 3 d. įskaitytinai.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI