Informuojame, kad 2024 m. balandžio 22 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-123 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas pakeistas Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). 

https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/9865

Pagrindiniai Aprašo pakeitimai:

1. Paraiškos paramai gauti bus priimamos nuolat ir svarstomos 1 kartą per mėnesį.

2. Iki 600 Eur padidinta paramos suma už kiekvieną sukurtą darbo vietą.

3. Aprašas papildytas paramos teikimo sąlygomis pagal Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831.

Kviečiame Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus aktyviai teikti paraiškas ir naudotis teikiama parama.

Prienų rajono savivaldybės informacija