Gegužės 2 d. į „Tūkstantmečio mokyklų“ programos stažuotę Prienuose atvyko gausus Utenos švietimo darbuotojų būrys – mokytojai, mokyklų vadovai, Švietimo centro bei Švietimo ir sporto skyriaus atstovai. Svečiai domėjosi įtraukiojo ugdymo temomis: darbo su mokiniais ypatumais, mokytojams teikiama pagalba.
Dienos programa prasidėjo apsilankymu savivaldybėje: meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino atvykusius ir pasidžiaugė bendradarbiavimu, papasakojo apie švietime nuveiktus darbus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas supažindino su rajono švietimo kontekstu, pozityviomis nuostatomis dėl įtraukiojo ugdymo ir įdirbiu jį organizuojant, o Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė pristatė mokykloms, mokytojams ir mokiniams bei jų tėvams teikiamą pagalbą. Į praktinius įtraukiojo ugdymo organizavimo aspektus svečiai gilinosi „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje ir „Ąžuolo“ progimnazijoje, „Pasakos“ ir „Saulutės“ lopšeliuose-darželiuose, o išvažiuodami nuoširdžiai džiaugėsi naujomis ir naudingomis patirtimis, gražiu žydinčiu miestu ir mūsų krašto svetingumu.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija