Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Balbieriškio miestelio bendrojo plano keitimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].
Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Balbieriškio miestelio bendrojo plano keitimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima čia.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.