Prienų rajono savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas, kurių indeksai: 1-6, plotas 21,34 kv. m; 1-7, plotas 11,16 kv. m, iš viso 32,50 kv. m (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1B2p; unik. Nr. 6999-0000-9011:0001), esančias Kauno g. 1A, Prienų m.

Nuomos terminas – 1 metai (su galimybe pratęsti 1 metams).

Negyvenamosios patalpos išnuomojamos nuomininko veiklai vykdyti.

Pradinė nuomos kaina – 57,00 Eur/mėn.

Konkurso dalyvis privalo iki dokumentų pateikimo sumokėti pradinį įnašą – 171,00 Eur, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (57,00 Eur x 3 mėn. = 171,00 Eur), ir dalyvio registracijos mokestį 30 Eur. Sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai: Prienų rajono savivaldybės administracija, atsiskaitomoji sąskaita LT177300010076937434, AB „Swedbank“; ir dalyvio registracijos mokesčio rekvizitai: Prienų rajono savivaldybės administracija, atsiskaitomoji sąskaita LT707300010076937353, AB „Swedbank“.

Elektroninio nuomos konkurso sąlygas rasite čia.

Dalyvių registracijos pradžia 2024-05-27 00.00 val., pabaiga 2024-05-28 23.59 val.

Nuomos konkurso pradžia 2024-05-31 09.00 val., pabaiga 2024-06-03 15.59 val.

Turto apžiūros datą ir laiką būtina suderinti (iki aukciono dalyvių registravimosi dienos) iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: Janina Armonienė, Prienų seniūnijos seniūnė, tel. +370 319 61 108, mob. tel. +370 616 92307, el. paštas [email protected]

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Džiuljetą Čepeliauskienę tel. +370 319 61 173 arba el. p. [email protected].