Prienų rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

1. Pastatas – buvusi antrinių žaliavų supirktuvė (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai kita), adresas objektui nesuteiktas (koordinatės X: 6050552 Y: 521202, Ramybės g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (1 nuotrauka));

2. Pastatas – buvęs malūnas (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai kita), adresas objektui nesuteiktas (koordinatės X: 6050533 Y: 521226, Ramybės g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (2 nuotrauka));

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. lapkričio 15 d. kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrių adresu: Laisvės a. 12, Prienai, tel. (+370 319) 61 173, el. p. [email protected] ar Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūniją adresu: Vilniaus g. 2, Stakliškės, Prienų r. sav., tel. +370 616 92 312, el. p. [email protected] ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija